Týdenní plán od 4. 2. do 8. 2. 2022

Český jazyk

 • Opakujeme slovní druhy
 • Procvičujeme slovesa
 • Slabiky dě, tě, ně
 • Popis zvířete
 • Uč. str. 84 až 88

Čtení

 • Plynulé čtení s intonací

Psaní

 • Přepis krátkých textů

Matematika

 • Číselný řetěz násobků 2,3,4,5
 • Příprava na násobení 2
 • Násobení 2

Prvouka

 • Hospodářská zvířata

Pracovní vyučování

 • Výroba velikonočních dekorací

Výtvarná výchova

 • Nebude – 3 D film

Hudební výchova

 • Rytmický kánón

Tělesná výchova

 • Posílení svalů pletence pažního, svalů trupu, cvičení s těžkými míči
 • Přihrávky

Doplňující informace pro rodiče

 • V pondělí poslední hodinu 3D film
 • Prosím o kontrolu pouzder
 • Tento týden mohou děti přijít barevně oblečeny – viz stránky . začínáme modrou barvou.
 • Prosím přinést krabičku na vajíčka – příprava na násobení

Učení je hra

Jazyk český Matematika  Prvouka
Slabiky dě,tě,ně Matematická pětiminutovka Hospodářská zvířata
Slova s dě,tě,ně Odčítání pro pokročilé
Známkované diktáty Procvičování násobilky
Slovní druhy

 

 

 

Back To Top