Týdenní plán od 11. 4. do 15. 4. 2022

Český jazyk

 • Opakování slov se slabikami dě, tě, ně
 • Slabiky bě, pě, vě, mě
 • Slabika bě
 • Uč str. 89

Čtení

 • Hodnocení činů hrdiny, jejich postoje, city

Psaní

 • Psaní číslic – str. 5

Matematika

 • Násobení 2
 • Slovní úlohy
 • Str. 16, 17

Prvouka

 • Domácí ptáci

Pracovní vyučování

 • Velikonoční prázdniny

Výtvarná výchova

 • Kraslice

Hudební výchova

 • Rytmický kánon

Tělesná výchova

 • Příprava na turnaj – dohazování do košů

Doplňující informace pro rodiče

 • Od čtvrtku 14. 4. do 18. 4. začínají dětem velikonoční prázdniny. Klukům přeji bohatou nadílku a děvčatům veselý a mokrý “ šmigrust“ Uvidíme se v úterý 19. 4. 2022
 • Také vám všem přeji veselé velikonoční svátky.

Učení je hra

 

Jazyk český Matematika Prvouka
Tvrdé a měkké souhlásky Násobení 2 Domácí zvířata
Slovní druhy Násobení 2 Hospodářská zvířata
Slabiky dě, tě, ně Sčítání a odčítání do 100 Kvíz
Slova protikladná
Slova nadřazená, podřazená
Back To Top