Týdenní plán od 28. 1. do 31. 1. 2013

 • 1. A
 • 754× přečteno

Čtení

 • Pojmy kniha, ilustrace
 • Čtení s porozuměním
 • Slabikář str. 55-58

Psaní

 • Diktát, přepis
 • Psaní jednoduchých vět

Matematika

 • Číselná řada, porovnávání čísel
 • Součet, rozdíl bez přechodu desítky 0-8
 • Vpravo, vlevo, pod, nad
 • M str. 10-12

Prvouka

 • Důležitá telefonní čísla
 • Člověk, části těla
 • Já a můj svět str. 39

Pracovní vyučování

 • Nevyučuje se – pololetní prázdniny

Výtvarná výchova

 • Zimní sporty – pastel

Hudební výchova

 • Hudební hádanky
 • Koncert hudební skupiny

Tělesná výchova

 • Pohybové hry – Vyvolávaná

Doplňující informace pro rodiče

Ve čtvrtek 31. 1. 2013 Kino Mír Krnov, film „Pan Pooper a jeho tučňáci“. Vstupné + jízdné 70Kč. Nezapomeňte dát dítěti velkou folii/složku na vysvědčení. V pátek 1. 2. 2013 máme jednodenní pololetní prázdniny. Dohlédněte, aby si děti nosily prostírání/ubrousek pod svačinku.

Eva Rusinská, zástup tř. uč. J. Hlaváčkové

Back To Top