Týdenní plán od 4. 2. do 8. 2.

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po p
 • Vyhledávání sloves ve větách
 • Čtení podle zadání v čítance
 • Sloh – vymýšlení pohádky

Anglický jazyk

 • UNIT 6Greg´s flat
 • Slovní zásoba – vybavení bytu

Matematika

 • Procvičování násobilky a dělení
 • Pamětné sčítání a odčítání trojciferných čísel
 • Geeo – kruh, kružnice

Prvouka

 • Slunce a Země

Pracovní činnosti

 • Ošetřování pokojových rostlin

Výtvarná výchova

 • Ilustrace k pohádce

Hudební výchova

 • Opakování písní

Tělesná výchova

 • Posilování končetin – cvičení s plnými míči, přeskakování švihadla, cvičení na žebřinách, závodivé hry v družstvech

Doplňující informace pro rodiče

V pátek 8.2. mají žáci jen 4 vyučovací hodiny. Kontrolujte známky na ELCE.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Back To Top