Týdenní plán od 11. 2. do 15. 2.

 

Český jazyk

 • Procvičování vyjmenovaných slov po b, l, m, p
 • Slovesa
 • Sloh – pohádka
 • Dramatizace článku

Anglický jazyk

 • Slovní zásoba
 • Předložky IN, ON, UNDER – Where ist the book?

Matematika

 • Písemné sčítání trojciferných čísel
 • Slovní úlohy
 • Kruh, kružnice

Prvouka

 • Úkoly v pracovním sešitě
 • Slunce a Země, planety

Pracovní činnosti

 • Příprava jednoduché svačinky

Výtvarná výchova

 • Kružnice a kruhy

Hudební výchova

 • Dva mrazíci, Vrť sa dievča

Tělesná výchova

 • Překážková dráha, Stoj o rukou s dopomocí, držení rovnováhy – obrácená lavička

Doplňující informace pro rodiče

Obalte čítanky, doplňte tuhy do pentilek, zkontrolujte pravítka. Pravidelně zapisujeme úkoly do úkolníčků, na Elce nemusí být vše. Příští týden pojedeme bruslit, informace budou na Elce.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

 

Back To Top