Týdenní plán od 28.1. do 1.2.

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po P
 • Určování slovních druhů
 • Recitace
 • Popis kamaráda

Anglický jazyk

 • UNIT 5 At the park
 • Číslovky 11 – 20

Matematika

 • Jednotky délky, hmotnosti a objemu
 • Procvičování násobení a dělení
 • Geo – čtyřúhelníky

Prvouka

 • Vzduch, voda a půda

Pracovní činnosti

 • Vyšívání

Výtvarná výchova

 • Ilustrace ke knížce

Hudební výchova

 • Výchovný koncert v tělocvičně

Tělesná výchova

 • Poslední plavání – 29.1.

Doplňující informace pro rodiče

Ve čtvrtek 31.1. jedeme do kina hned ráno a po návratu dostanou žáci vysvědčení, které se nevrací.

1.2. Pololetní prázdniny

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Back To Top