Týdenní plán od 4. 10. do 8. 10. 2021

Čtení

 • Slabiky a slova s E, É.
 • Hláska a písmeno S, s.
 • Obrázkové čtení vět.
 • Skládání písmen ze složek.
 • Živá abeceda str. 22-27.

Psaní

 • Uvolňovací cviky – horní oblouk, šikmá prohnutá čára.
 • Základní hygienické návyky při psaní.
 • Písanka str. 12-14 a další kresebné uvolňovací cviky.

Matematika

 • Znázorňování.
 • Vyvození čísla 4.
 • Sčítání v oboru čísel do 3.
 • PS str. 21-25.

Prvouka

 • Podzim, ovoce a zelenina.
 • PS str. 12 a 13.

Pracovní vyučování

 • Obkreslování podle šablony, dotváření (zelenina).

Výtvarná výchova

 • Různé druhy linií – listy.

Hudební výchova

 • Hudební hry.
 • Nácvik písně Vyletěl si pyšný drak.

Tělesná výchova

 • Cvičení v přírodě.
 • Překonávání přírodních překážek.

Doplňující informace pro rodiče

 • Pravidelně kontrolujte pouzdra, trénujte skládání písmen a slabik ze složek.

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO HRAVĚ
Čtení                                           Matematika                                        Prvouka                                            
Poznáváme E – video Rozklad čísla 3 Podzim
Hláska a písmeno S Hlemýždí závody Podzimní plody
Hrajeme si s písmenky – S Sčítání do 3 Zvířata na podzim
Tvoříme příklady Pexeso
Uspořádej čísla
Back To Top