Týdenní plán od 11. 10. do 15. 10. 2021

Čtení

 • Procvičování čtení a skládání probraných písmen, slabik, slov.
 • Hláska a písmeno S, s.
 • Obrázkové čtení vět.
 • Skládání ze složek.
 • Živá abeceda str. 25-31, Zdokonalujeme čtení str. 11-15

Psaní

 • Uvolňovací cviky – šikmá prohnutá čára.
 • Základní hygienické návyky při psaní.
 • Písanka str. 15 a 16 a další kresebné uvolňovací cviky.

Matematika

 • Tvoření otázek a odpovědí.
 • Porovnávání čísel.
 • Sčítání v oboru čísel do 4.
 • Nácvik psaní číslice 2.
 • Vyvození odčítání.
 • PS str. 26-30.

Prvouka

 • Opakování – ovoce, zelenina.
 • Listnaté a jehličnaté stromy
 • PS str. 14

Pracovní vyučování

 • Práce s přírodním materiálem – kaštany.

Výtvarná výchova

 • Rozvíjení smyslu pro výtvarný rytmus.

Hudební výchova

 • Hra na tělo.
 • Nácvik písně Lečo.

Tělesná výchova

 • Držení míče obouruč a jednoruč.

Doplňující informace pro rodiče

 • Pravidelně kontrolujte pouzdra, trénujte skládání písmen, slabik a slov ze složek.
 • V úterý si děti přinesou kaštany na výrobu zvířátek.

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO HRAVĚ
Čtení                                           Matematika                                        Prvouka                                            
Hláska a písmeno S Sčítání a odčítání do 3 Podzim
Hrajeme si s písmenky – S Obrázkové počítání Podzimní plody
Nauč se počítat! Zvířata na podzim
Příklady Pexeso
Parašutisté
Back To Top