Týdenní plány od 29. 9. do 1. 10. 2021

Čtení

 • Procvičování čtení slov a vět se slabikami MA, MA, LA, LÁ.
 • Hláska a písmeno E.
 • Vymýšlení slov na dané písmenko – a, m, l, e.
 • Obrázkové čtení vět.
 • Skládání písmen ze složek.
 • Živá abeceda str. 19-21.

Psaní

 • Uvolňovací cviky – rovné čáry.
 • Základní hygienické návyky při psaní.
 • Písanka str. 11 a další kresebné uvolňovací cviky.

Matematika

 • Znaménko +, pojem sčítání.
 • Sčítání v oboru čísel do 3.
 • PS str. 20.

Prvouka

 • Opakování učiva z tematického celku škola.
 • Podzim – znaky podzimu.

Pracovní vyučování

 • Státní svátek.

Výtvarná výchova

 • Druhy linií – aktovka.

Hudební výchova

 • Hudební hry, otázka, odpověď.
 • Nácvik písně Strojvůdce.

Tělesná výchova

 • Základní zásady bezpečného pohybu při TV.
 • Překážková dráha.

Doplňující informace pro rodiče

 • 27. 9. ředitelské volno, 28. 9. státní svátek.
 • Každý den kontrolujte pouzdra a denně trénujte písmena z ŽA nebo skládejte ze složek.
 • Přinést vypraný cvičební úbor.

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

 

PROCVIČUJ SI UČIVO HRAVĚ
Čtení                                           Matematika                                        Prvouka                                            
Urči počet slabik Rozklad čísla 3 Podzim
První hláska Porovnávání Podzimní plody
Hláska a písmeno E Sčítání do 3 Zvířata na podzim
Poznáváme E – video Akvárium Pexeso
Hrajeme si s písmenky – E Uspořádej čísla
Back To Top