Týdenní plán od 4. 1. do 8. 1. 2016

Čtení

 • Nácvi písmen D, d a K, k
 • Slabikář str. 27 a 28, 35-37

Psaní

 • Opis a přepis písmen, slabik, slov, vět
 • Nácvik písmen n a N
 • Písanka str. 29-32 a Písanka 3. díl str. 1

Matematika

 • Procvičování sčítání a odčítání v oboru 0-6
 • Číslo a číslice 7
 • Sčítání v oboru čílse do 7
 • PS č. 2 str. 1-4

Prvouka

 • Zimní radovánky
 • Opakování  – Zima
 • PS str. 35 a 37

Pracovní vyučování

 • Práce s papírem – ptáčci

Výtvarná výchova

 • Krmítko pro ptáčky

Hudební výchova

 • Nácvik písní Zima, zima je tu a Chumelí se chumelí
 • Správné dýchání, doprovod na dětské rytmické nástroje

Tělesná výchova

 • Akrobacie

Doplňující informace pro rodiče

 • Prosím, zkontrolujte dětem pouzdra (ostrouhané tužky a pastelky, fix na tabulku), vyčistěte fólie.

Procvičuj si učivo

Jazyk český Matematika Prvouka
Písmeno D Procvičování Zvířata v zimě
Čtení s porozuměním Číselná řada Zimní radovánky
Písmeno K Sčítání do 7 Pexeso
Je to pravda? Rybičky  
     
   
     

 Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top