Týdenní plán od 21. 12. do 25. 12. 2015

Čtení

 • Procvičování Y, y
 • Slabikář str. 24, 25 a 26

Psaní

 • Procvičování j, J
 • Nácvik y
 • Písanka str. 27 a 28

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 6
 • PS str. 32 a obálka

Prvouka

 • Vánoce jsou tu
 • PS str. 34

Pracovní vyučování

 • Vánoční prázdniny

Výtvarná výchova

 • Vánoční prázdniny

Hudební výchova

 • Vánoční prázdniny

Tělesná výchova

 • Nevyučuje se

Doplňující informace pro rodiče

 • 21. 12. – vyučování ukončíme v 11. 25 hod., v úterý v 11 hodin.

 • 22. 12. – děti si přinesou jablko a pomeranč a malé množství vánočního cukroví.

 • 23. 12. – 3. 1. 2016 – vánoční prázdniny.

 • Všem přeji pohádkové Vánoce se šťastnými dětmi a do nového roku štěstí, zdraví a spokojenost.

Procvičuj si učivo

Jazyk český Matematika Prvouka HV
Čteme věty Procvičování Zvířata v zimě Koledy
Čtení s porozuměním Oddčítání do 6  
Vyber správné slovo + a – do 6    
Věty Procvičujeme počítání do 6    
Skládáme slova      
     
       

 Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top