Týdenní plán od 11. 1. do 15. 1. 2016

Čtení

 • Procvičování čtení s písmenem  k 
 • Písmeno a hláska r, R
 • Slabikář str. 28, 38-42

Psaní

 • Nácvik písmen n, N, d
 • Opis, přepis, diktát nacvičeného učiva
 • Písanka str. 1-3

Matematika

 • Sčítání a odčítání v oboru čísel 0-7
 • Slovní úlohy
 • Početní diktát
 • PS str. 4-6

Prvouka

 • Obec – vycházka

Pracovní vyučování

 • Navlékání nitě, uzlík

Výtvarná výchova

 • Sněhulák

Hudební výchova

 • Nácvik písně Splašená lyže

Tělesná výchova

 • Bruslení

Doplňující informace pro rodiče

 • 14. 1. – bruslení, informace na El-ce.
 • 16. 1. – Den otevřených dveří, zveme všechny zájemce k sobotní návštěvě všech prostor školy.
 • 30. 1. – společenský ples ZŠ a SRPDŠ.

Procvičuj si učivo

Jazyk český Matematika
Čteme podle obrázků – D  Sčítání do 7
Čteme podle obrázků – K  Odčítání do 7
Čtení s porozuměním – K  Sčítání a odčítání do 7
Písmeno R  Sldké počítání
Čtení slov   Procvičuj + a – do 7
Slabikář prarodičů  
   

 Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

 

Back To Top