Týdenní plán od 4. 1. do 8. 1.

Český jazyk

 • opakování – koncovky podstatných jmen
 • druhy přídavných jmen

Český jazyk – sloh

 • vyplňování tiskopisů

Anglický jazyk

 • sloveso TO HAVE – TO HAVE NOT – zápor

Matematika

 • procvičování písemného dělení 2 ciferným činitelem
 • počítání s velkými čísly (milion,…, miliarda)
 • geometrie: převádění jednotek obsahu

Vlastivěda

 • obnovení demokracie v Československu

Přírodověda

 • počasí a podnebí na Zemi
 • vliv životních podmínek na rostliny a živočichy

Pracovní činnosti

 • montáž a demontáž stavebnice

Výtvarná výchova

 • reliéf krajiny

Hudební výchova

 • Čtyři koně jdou
 • menuet

Tělesná výchova

 • kladina – prohlubování rovnováhy a správného držení těla

Doplňující informace pro rodiče

 • v tomto týdnu si napíšeme pololetní písemky z matematiky, českého jazyka a slohu
 • všem přeji do roku 2010 pevné zdraví, štěstí a spokojenost

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Back To Top