Týdenní plán od 21. 12. do 25. 12.

Český jazyk

 • procvičování podstatných jmen

Český jazyk – sloh

 • vypravování

Anglický jazyk

 • opakování učiva

Matematika

 • písemné sčítání, odčítání, násobení a dělení
 • slovní úlohy

Vlastivěda

 • období vlády jedné strany

Přírodověda

 • magnety a magnetická síla

Pracovní činnosti

 • nevyučuje se – vánoční prázdniny

Výtvarná výchova

 • nevyučuje se – vánoční prázdniny

Hudební výchova

 • koledy

Tělesná výchova

 • závodivé a míčové hry

Doplňující informace pro rodiče

 • v lednu pojedeme bruslit, zajistěte dětem brusle

          Jana Vyležiková, třídní učitelka

Back To Top