5. A – Týdenní plán od 11. 1. do 15. 1.

Český jazyk

 • přídavná jména str. 90-96

Český jazyk – sloh

 • tiskopisy

Anglický jazyk

 • pokračování 3 lekce

Matematika

 • počítání s velkými čísly str. 23-28
 • geometrie: jednotky obsahu, shodné úsečky

Vlastivěda

 • vznik ČR

Přírodověda

 • savana, step, poušť, tundra, polární pustiny

Pracovní činnosti

 • rostliny léčivé a jedovaté

Výtvarná výchova

 • písmo jako dekorativní prvek

Hudební výchova

 • W. A. Mozart
 • Čtyři koně jdou

Tělesná výchova

 • přeskok přes kozu

Doplňující informace pro rodiče

 • v Čt a Hv budou žáci psát písemečku s pojmů
 • překontrolujte svým dětem vybavení pouzdra, nůžky, lepidlo a obalení učebnic

Jana Vyležíková, třídní učitelka

 

Back To Top