Týdenní plán od 4. 1. do 8. 1. 2021

Český jazyk

 • Podstatná jména obecná a vlastní
 • Podstatná jména – rod, životnost, číslo, pád
 • Sloh – vyprávění, popis příhody
 • Čtení – básně, tvorba rýmů
 • Čtenářský sešit – prezentace knihy a zápis do čtenářského sešitu
 • Psaní – str. 25, 26 – opis, přepis, úhledné a čitelné písmo

Anglický jazyk

 • Food

Matematika

 • Zaokrouhlování trojciferných čísel
 • Číselná osa a porovnávání čísel do 1 000
 • Slovní úlohy
 • Procvičování násobení a dělení v oboru do 100
 • Procvičování písemného +, –
 • Gčtyřúhelníky, čtvercová síť

Prvouka

 • Lidé a výrobky, průmysl, zboží

Pracovní činnosti

 • Pomoc v domácnosti

Výtvarná výchova

 • Moje nejmilejší hračka – kresba pastelkou

Hudební výchova

 • Nevyučuje se

Tělesná výchova

 • Nevyučuje se

Doplňující informace pro rodiče

 1. Sledujte zprávy na Edupage. Omlouvejte absenci dítěte.
 2. Zkontrolujte a doplňte chybějící nebo nefunkční pomůcky.
 3. Přeji hodně zdraví a štěstí v roce 2021 🙂

Alena Václavíková, třídní učitelka

Back To Top