Týdenní plán od 4. 1. do 8. 1. 2021

Český jazyk

 • Opakování – uč. str. 55
 • Procvičování pravopisu tvrdých souhlásek
 • Souhlásky měkké – slabiky  ži, ši

Čtení

 • Orientace v textu – co rádi čteme
 • ukázka čtení z knížky, kterou jsem četl během vánočních prázdnin

Psaní

 • Opis, přepis
 • Diktát slov a krátkých vět

Matematika

 • Opakování sčítání, odčítání do 100 po desítkách
 • Procvičování  sčítání, odčítání do 20
 • Sčítání a odčítání do 100 bez přechodu, písemné sčítání, odčítání, zkouška
 • G: bod, úsečka, přímka

Prvouka

 • Zima – zvířata v zimě, zimní zahrada
 • Opakování zima
 • uč. str. 32, 33
 • pr. sešit str. 38, 41, 42

Pracovní vyučování

 • Zdokonalování v navlékání nitě, uzlík
 • Přišívání knoflíků

Výtvarná výchova

 • Tři králové – modrý inkoust + zmizík

Hudební výchova

 • Nevyučuje se

Tělesná výchova

 • Pobyt venku

Doplňující informace pro rodiče

 • Nástup do školy je 4. 1. 2021, začátek vyučování je v 7. 45 hod. – více informací na webu školy
 • Výuka pokračuje ve zkrácené podobě – stejně jako před vánočními prázdninami
 • Prosím o kontrolu pouzder, pravítek do geometrie (klasický trojúhelník), tvrdé fólie A4, A5

Kateřina Vergu, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO

Český jazyk Matematika Prvouka
Psaní y-ý po tvrdých souhláskách Hbité ještěrky Zimní kalendář
Slabiky ži-ží Počítáme do 100 + Zvířata v zimě
Slabiky ši – ší Veselé berušky –
Procvičování měkkých slabik ži, ši Deštivý den
Back To Top