Týdenní plán od 11. 1. do 15.1. 2021

Český jazyk

 • Procvičování souhlásek tvrdých
 • Procvičování měkkých slabik ži-ží, ši-ší
 • Měkké slabiky či – čí, ři – ří, ci-cí
 • Pololetní písemná práce
 • Uč. str. 60-62

Čtení

 • Plynulé čtení se správnou intonací
 • Pohádky, dramatizace
 • Orientace v textu
 • Prezentace knih

Psaní

 • Opis, přepis slov, vět
 • Diktát vět, slov

Matematika

 • Sčítání, odčítání desítek a jednotek do 100 bez přechodu 10
 • Sčítání, odčítání do 100 bez přechodu 10
 • Slovní úlohy
 • G: bod, úsečka, přímka
 • Uč. str. 22 -27

Prvouka

 • Opakování – testík (Domov, zima)
 • Člověk a jeho zdraví
 • Biologické rozdíly mezi lidmi, osobnostní a sociální výchova
 • Naše tělo, být zdravý

Pracovní vyučování

 • Šití předním stehem (jehla + nit) – rukavice

Výtvarná výchova

 • Poznávání tvarů a funkcí lidských výtvorů

Hudební výchova

 • Nevyučuje se

Tělesná výchova

 • Pobyt venku

Doplňující informace pro rodiče

 • Prosím o důslednou každodenní kontrolu pouzder – pomůcek (tužky č. , lepidla), do geometrického sešitu potřebují děti lenoch A4 (pomocné linky)
 • Do pracovní výchovy budou děti potřebovat jehlu s velkým ouškem, nit nebo bavlnku
 • V tomto týdnu si napíšeme pololetní písemnou práci z jazyka českého – opakujte učivo (slovo, slabika, hláska, druhy vět, dělení hlásek, pravopis)

Kateřina Vergu, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO

Český jazyk Matematika Prvouka
Či – čí +, – do 100 veselé berušky Části těla
Ři – ří Sestav příklad Naše tělo
Řady slov Slovní úlohy
Procvičování +, – do 20 – doplň znaménko
Ci – cí + do 100 – roboti

 

Back To Top