Týdenní plán od 4. 1. do 8. 1. 2021

Český jazyk

 • Opakování krátkých a dlouhých samohlásek
 • Opakování psaní ú,ů
 • Opakování dvojhlásek ou, au, eu
 • Opakování slabikotvorných souhlásek r,l
 • Výčet souhlásek tvrdých, měkkých a obojetných

Čtení

 • Pokračujeme čtením v Čítance
 • Prezentace přečtených knih za vánoční prázdniny

Psaní

 • Opis, přepis

Matematika

 • Opakování sčítání a odčítání  do 100
 • Počítání s penězi do 100
 • M – G: bod, úsečka a měření její délky, přímka

Prvouka

 • Opakování kapitoly: Zima
 • Naše vlast

Pracovní vyučování

 • Skládání těles

Výtvarná výchova

 • Mapa ČR

Hudební výchova

 • nevyučuje se

Tělesná výchova

 • Pobyt venku

Doplňující informace pro rodiče

 1. Nástup do školy je v pondělí 4. 1. 2021, začátek vyučování je v 7:45.
 2. Výuka bude pravděpodobně pokračovat ve zkrácené podobě, tzn. 4 vyučovací hodiny denně (konec v 11:25) podle upraveného rozvrhu – stejný jako před Vánocemi.
 3. Pokud dojde k jakékoliv změně v organizaci výuky, budu vás včas informovat na EDUPAGE!
 4. Prosím o kontrolu vybavení pouzdra (ostrouhané pastelky a tužky, guma, funkční fix na tabulku, píšící pero…)
 5. Někteří měli do geometrie nevhodná pravítka, prosím o zakoupení klasického trojúhelníku (ne úhloměru do tvaru trojúhelníku) a tužky číslo 3.

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka
Opakování psaní ů,ú Sčítání desítek a jednotek Naše vlast – pojmy
Dvojhlásky – doplňování Odčítání jednotek Hymna ČR
Souhlásky – výčet Přímka Pověst – O Čechovi

Přeji všem dětem i rodičům pevné zdraví a hodně štěstí v Novém roce 2021!!!!

třídní učitelka, Vladimíra Dudková

Back To Top