Týdenní plán od 14. 12. do 18. 12. 2020

Český jazyk

 • Opakování samohlásek
 • Pravidla psaní ů,ú – opakování
 • Dvojhlásky
 • Slabikotvorné R,L

Čtení

 • Čtení z Čítanky
 • Poslech adventních pohádek

Psaní

 • Opis, přepis

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 100 po desítkách
 • Úsečka, délka úsečky, bod

Prvouka

 • Vánoční zvyky
 • Opakování kapitoly: Zima

Pracovní vyučování

 • Vánoční dekorace

Výtvarná výchova

 • Vánoční dekorace

Hudební výchova

 • Hra na Bobotubes
 • Hra na zvonkohru
 • Poslech koled

Tělesná výchova

 • nevyučuje se

Doplňující informace pro rodiče

 1. Od pondělí 14. 12. nebude ranní družina, děti mi mohou ráno ihned po příchodu do školy přicházet rovnou do třídy, budu tam již od 6:30, do té doby čekají pod dozorem v šatně.
 2. Odpolední družina je zrušena!
 3.  Ve čtvrtek 17. 12. odpoledne – prohlídka + promítání na zámku v Hošťálkovech jen pro naši třídu – podrobné informace viz EDUPAGE.
 4. V pátek 18. 12. během vyučování proběhne ve třídě vánoční besídka, děti si přinesou jablíčko a 5 kousků cukroví – podrobné informace budou včas na EDU.
 5. Ve dnech 21. a 22. 12. je z organizačních důvodů ředitelské volno.

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka
Dvojhlásky Docvičování počítání s desítkami Příběh o narození Ježíška
Docvičování ú,ů Dopočítávání do 100 Vánoce v jiných zemích

Přeji všem dětem i rodičům pěkné Vánoce plné radosti, rodinné pohody a splněných přání!!

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

Back To Top