Týdenní plán od 11. 1. do 15. 1. 2021

Český jazyk

 • Opakování psaní ů,ú
 • Výčet tvrdých, měkkých a obojetných souhlásek
 • Psaní y,ý po tvrdých souhláskách

Čtení

 • Plynulé čtení bez chyb
 • Čtení s pochopením
 • Prezentace vlastní četby
 • Mimočítankové čtení
 • Dramatizace pohádek

Psaní

 • Opis, přepis
 • Diktát vět

Matematika

 • Sčítání a odčítání desítek a jednotek do 100
 • M-G: přímka, úsečka, bod

Prvouka

 • Náš domov
 • Naše vlast

Pracovní vyučování

 • Práce s jehlou a nití

Výtvarná výchova

 • Práce s jehlou a nití (dokončovací práce)

Hudební výchova

 • Poslech státní hymny, Hudba k ohňostroji
 • Třídění hudebních nástrojů
 • Hra na Bobotubes – Sněhuláček
 • Hra na zvonkohru

Tělesná výchova

 • Pobyt venku

Doplňující informace pro rodiče

 1. Prosím o kontrolu vybavení pouzdra a přípravy pomůcek na vyučování, děti začínají zapomínat!
 2. Lyžařský kurz byl v plánu od 15. 2. a vzhledem k epidemiologické situaci není pravděpodobné, že by se uskutečnil – upřesním na Edu.
 3. Tento týden ukončuji soutěž ve sběru vršků a baterií.
 4. Pokud vyjde počasí, půjdeme v pátek na kopec sáňkovat a bobovat.

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka
Procvičování tvrdých souhlásek Sčítání do 100 (23+5) Státní symboly
Další procvičování Odčítání do 100 (56-4) Pověst O staré Praze
Opakování psaní ů,ú,u Stavby z kostek Město Albrechtice

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

Back To Top