Týdenní plán od 4. 1. do 8. 1. 2021

Český jazyk

 • Podstatná jména – mluvnické kategorie
 • Vlastní jména – opakování
 • Pádové otázky – procvičování
 • Opakování VS po B, L
 • Uč. str. 61-65 , PS 2. díl str. 15-16
 • Ps: Procvičování písmen   Správný sklon, úprava, písanka str. 25, 26
 • Čt: Plynulost čtení (odpovídající rychlost, přiměřená síla a barva hlasu)

Anglický jazyk

 • Food

Matematika

 • Zaokrouhlování trojciferných čísel
 • Pamětné +, – do 1000

Prvouka

 • Lidé a výrobky

Pracovní činnosti

 • Šití obšívacím stehem

Výtvarná výchova

 • Poznávání a zachycování podob přírody

Hudební výchova

 • Hudební styly a žánry

Tělesná výchova

 • Nevyučuje se

Doplňující informace pro rodiče

 • Dobrý start do roku 2021!
 • Doporučuji v domácí přípravě na vyučování denně využívat odkazy v týdenním plánu.

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

 

PROCVIČUJ SI UČIVO

Back To Top