Týdenní plán od 11. 1. do 15. 1. 2021

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po M
 • Procvičování mluvnických kategorií podstatných jmen
 • Opakování a procvičování VS po B, L
 • Sl – vyprávění o obrázku, moje příhoda
 • Uč. str. 66-72 , PS 1. díl str. 35-37
 • Ps: Procvičování písmen, správný sklon a úprava
 • Čt: Plynulost čtení (odpovídající rychlost, přiměřená síla a barva hlasu)

Anglický jazyk

 • Shopping
 • My favourite food

Matematika

 • Pamětné sčítání a odčítání do 1000
 • Zaokrouhlování na 10, 100
 • Porovnávání čísel
 • Slovní úlohy
 • G – obdélník,  čtyřúhelníky

Prvouka

 • Lidé, výrobky, průmysl, zboží

Pracovní činnosti

 • Pravidelný úklid svého pracovního místa

Výtvarná výchova

 • Holé stromy – tužka

Hudební výchova

 • Nevyučuje se

Tělesná výchova

 • Nevyučuje se

Doplňující informace pro rodiče

 • Prosím o kontrolu pomůcek a doplnění chybějících nebo nefunkčních.
 • Pravidelně zasílejte všechny zadané úkoly v daném termínu!
 • Sledujte informace na Edupage.
 • Omlouvejte absenci dětí.

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO

Back To Top