Týdenní plán od 14. 12. do 18. 12. 2020

Český jazyk

 • Podstatná jména – mluvnické kategorie
 • Vlastní jména – opakování
 • Pádové otázky – procvičování
 • Opakování VS po B, L
 • Uč. str. 61-65 , PS 2. díl str. 4 a 5, 15-16
 • Ps: Procvičování písmen   Správný sklon, úprava, písanka str. 24
 • Čt: Plynulost čtení (odpovídající rychlost, přiměřená síla a barva hlasu)

Anglický jazyk

 • Christmas inGreat Britain, the USA and the Czech Republic

Matematika

 • Sčítání a odčítání dvojciferných i trojciferných čísel do 1000
 • Opakování násobení a dělení do 100
 • Slovní úlohy
 • G: Rovinné útvary – trojúhelník
 • Uč str. 10-15

Prvouka

 • Pověsti, zvyky a tradice
 • Uč. str. 23, PS str. 31 a 32

Pracovní činnosti

 • Vánoční besídka

Výtvarná výchova

 • Pozorování podob lidí a jejich činnosti

Hudební výchova

 • Nevyučuje se

Tělesná výchova

 • Nevyučuje se

Doplňující informace pro rodiče

 • Doporučuji v domácí přípravě na vyučování denně využívat odkazy v týdenním plánu.
 • Přeji všem krásné a pohodové Vánoce plné klidu, lásky, dobrého jídla a úsměvů dětských tváří.

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

 

PROCVIČUJ SI UČIVO

Back To Top