Týdenní plán od 4. 1. do 8. 1. 2016

Český jazyk

 • Shoda přísudku s podmětem.

Český jazyk – sloh

 • Čtení vyhledávací – výpisek.

Anglický jazyk

 • Negative haven’t, hasn’t.

Matematika

 • Písemné dělení 2 cif. dělitelem.
 • Počítání s velkými čísly(milion,…,miliarada) – porovnávání, zaokrouhlování, sčítání a odčítání.
 • Geometrie: střed a osa úsečky.

Vlastivěda

 • Od totality k demokracii.

Přírodověda

 • Mírný pás.

Pracovní činnosti

 • Vlastností textilií a jejich využití.

Výtvarná výchova

 • Proporce lidského těla.

Hudební výchova

 • Ostinato, prodleva.

Tělesná výchova

 • Přetlaky, přetahy..
 • Přehazovaná.

Doplňující informace pro rodiče

 • Kontrola pouzdra, pomůcek do geometrie, kufříku – nůžky a lepidlo.
 • Umýt tabulku, dokoupit fix a přinést do školy i s hadříkem.
 • Donest cvičební úbor.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva

Matematika

Český jazyk

Vlastivěda

Přírodověda

Obvod, obsah Shoda Totalita Podnebné pásy
Geometrie Shoda 2    
Back To Top