Týdenní plán od 21. 12. do 25. 12. 2015

Český jazyk

 • Shoda přísudku s podmětem.

Český jazyk – sloh

 • Dopis.

Anglický jazyk

 • Opakování.

Matematika

 • Písemné dělení 2 cif. dělitelem.
 • G: rýsování trojúhelníku, čtverce a obdélníku.

Vlastivěda

 • Poválečný vývoj.

Přírodověda

 • Opakování.

Pracovní činnosti

 • Přáníčko.

Výtvarná výchova

 • Nevyučuje se.

Hudební výchova

 • Nevyučuje se.

Tělesná výchova

 • Závodivé hry.

Doplňující informace pro rodiče

 • V pondělí a úterý mají žáci zkráceno vyučování – viz ELKA.
 • Na úterý si děti donesou dáreček pro spolužáka a cukroví.
 • Vánoční prázdniny začínají 23. 12. 2015 a končí 3. 1. 2016.
 • Všem přeji pohodové Vánoce.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva

Matematika

Český jazyk

Přírodověda

Vlastivěda

Pís. dělení Shoda Subtrop. pás Kvíz
Back To Top