Týdenní plán od 11. 1. do 15. 1. 2016

Český jazyk

 • Shoda přísudku s podmětem.
 • Mluvnické kategorie u podstatných jmen.
 • Pololetní písemná práce.

Český jazyk – sloh

 • Výpisek.

Anglický jazyk

 • Time, watches, telling the tima.

Matematika

 • Písemné dělení 2 cif. dělitelem.
 • Dělení 1 000, 10 000, 100 000, 1 000 000.
 • Střed a osa úseček.
 • Pololetní písemná práce.

Vlastivěda

 • Světadíly a oceány.
 • Testík.

Přírodověda

 • Podnebné pásy shrnutí – projekt.
 • Testík.

Pracovní činnosti

 • Vzorník látek.
 • Šití spínátka.

Výtvarná výchova

 • Zimní sporty – dokončení práce.

Hudební výchova

 • Skoč tam, natrhej.
 • Jednoduchá píňová forma a-b.

Tělesná výchova

 • Linky důvěry a poradny pro děti.
 • Prevence šikany.

Doplňující informace pro rodiče

 • Žáci si na pondělí 11. 1. donesou vlastivědné mapy a zkontroloval učebnice vlastivědy (budou je odevzdávat).
 • V pondělí 11. 1. testík z vlastivědy a geometrie.
 • V úterý 12. 1. písemná práce z matemetiky.
 • Ve středu 13. 1. písemné práce z českého jazyka.
 • Ve čtvrtek 14. 1. testík z přírodovědy.
 • V úterý budeme mít Vv – dokončení práce.
 • V pátek bude Pv – látky, spínátka.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva

Matematika

Český jazyk

Přírodověda

Vlastivěda

Pamětné počítání Shoda Život v oceánech Planeta Země
Velká čísla Mužský rod Oceány Opakování
Back To Top