Týdenní plán od 4. 1. do 8. 1. 2016

Český jazyk

 • Podstatná jména – opakování pádů, čísla a rodu, vyjmenovaná slova po B,L – opakování, výčet vyjmenovaných slov po M

Anglický jazyk

 • Opakování – At the shop, At the park – toys

Matematika

 • Opakování: pamětného počítání do 1000, sčít. a odčít. pod sebou, násobení a dělení, zaokrouhlování na 10, seznámení se zaokrouhlováním trojciferných čísel

Prvouka

 • Lidé a výrobky, průmysl

Pracovní činnosti

 • Výroba sněhuláků – děti budou na pátek potřebovat bílou ponožku, pytlík rýže (na naplnění ponožky) a 5 tmavých knoflíků, jehlu

Výtvarná výchova

 • Kresba zimy

Hudební výchova

 • Hra na flétnu – tón e1, rytmická a melodická cvičení, píseň: Rampouch

Tělesná výchova

 • Šplh – docvičování správné techniky

Doplňující informace pro rodiče

 1. Prosím překontrolujte dětem pouzdra. Někteří potřebují seřídit kružítka (vzali si je domů), bylo by vhodné  do nich dokoupit náhradní tuhy.
 2. Na pátek do PV děti potřebují: bílou ponožku a takové množství rýže, aby ji mohly naplnit, také 5 tmavých knoflíků, jehlu.
 3. Do AJ je nutné si před každou hodinou zopakovat slovíčka probraných kapitol – se slovní zásobou se neustále pracuje.

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika Anglický jazyk
Pády podst. jmen   Podstatná jména   Vyjmen. slova po M Zaokrouhlování na 100 Food – opakování

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

Back To Top