Týdenní plán od 21. 12. do 25. 12. 2015

Český jazyk

 • Podstatná jména – pád, číslo, rod

Anglický jazyk

 • Christmas

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 1000 s přechodem základu – slovní úlohy

Prvouka

 • Vánoce – zvyky

Pracovní činnosti

 • nevyučuje se

Výtvarná výchova

 • nevyučuje se

Hudební výchova

 • nevyučuje se

Tělesná výchova

 • Pohybové hry

Doplňující informace pro rodiče

 1. V pondělí a úterý je zkrácené vyučování – do 11:25.
 2. v pondělí je výuka dle rozvrhu (pouze 4 vyučovací hodiny).
 3. V úterý – školní besídka (s sebou místo svačiny malou krabičku cukroví nebo sušenky + dárek pro kamaráda), aktovky již v úterý nenosit!

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika Anglický jazyk
Podstatná jména – pád, číslo, rod Slovní úlohy do 1000 Christmas

Přeji všem pohodové Vánoce

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

 

Back To Top