Týdenní plán od 4. 1. do 8. 1. 2016

Čtení

 • Opakování písmen, slabik, čtení slov a vět
 • Slabikář str. 24, 25, 26
 • Hláska a písmeno d,D – slova na str. 27

Psaní

 • Opis, přepis slabik, slov i vět
 • Písanka str. 30 až 33

Matematika

 • Číslo a číslice 7
 • Počet prvků, umístění na číselné ose, porovnávání
 • PS č. 2, str. 1,2

Prvouka

 • Orientace v místě bydliště
 • PS str. 62

Pracovní vyučování

 • Práce s papírem – překládání, skládání

Výtvarná výchova

 • Ilustrace k pohádce

Hudební výchova

 • Správné dýchání a výslovnost, píseň Karkulka

Tělesná výchova

 • Akrobacie

Doplňující informace pro rodiče

 

 • Přes prázdniny zkontrolujte vybavení pouzdra ( gumy, hadříky, pero, lepidlo, nůžky) ostrouhejte tužky, pastelky, obalte sešity, učebnice.

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Odkazy k procvičování učiva

Jazyk český Matematika Literární výchova
Čteme s porozuměním Nakrm si rybičku ! Sedmero krkavců
Hláska a písmeno d,D Sčítání a odčítání do 7
Čtení slov Sčítání a odčítání do 7
 
Back To Top