Týdenní plán od 21. 12. do 25. 12. 2015

Čtení

 • Slabikář str. 22

Psaní

 • Písanka str. 27, 28

Matematika

 • PS str. 32

 • Poslední stranu si děti mohou udělat o prázdninách

Prvouka

 • U babičky a dědečka, str. 33

Pracovní vyučování

 • Vánoční svícen

Výtvarná výchova

 • Nevyučuje se

Hudební výchova

 • Nevyučuje se

Tělesná výchova

 • Nevyučuje se

Doplňující informace pro rodiče

 • V pondělí končíme vyučování v 11. 25 hod., v úterý končíme v 11 hodin.

 • V úterý si děti přinesou na besídku věci na svícen, trošku cukroví, dáreček pro kamaráda, hrneček na čaj.

 • Vánoční prázdniny trvají od 23. 12. do 3. 1. 2015.

 • Rodičům i dětem přeji krásné Vánoce a do nového roku hlavně pevné zdraví všem a ať máte samou radost jen.

Odkazy na procvičování učiva

Jazyk český Matematika
čtení s porozuměním Procvičujeme počítání do 6
 

Zdenka Závodná,třídní učitelka

Back To Top