Týdenní plán od 11. 1. do 15. 1. 2016

Čtení

 • Vázané spojování slabik, čtení slov s předložkami
 • Hláska a písmeno k, k
 • Slabikář str. 37 až 39, sloupečky str. 28

Psaní

 • Písanka str. 3 až 6.
 • Písmeno d.

Matematika

 • Sčítání čísel v oboru do 7
 • PS str. 3, 4
 • Slovní úlohy
 • Automatizace spojů do 7 – matematický diktát

Prvouka

 • Obec – vycházka

Pracovní vyučování

 • Navlečení nitě – uzlík

Výtvarná výchova

 • Sněhulák

Hudební výchova

 • píseň Klouzanice, Slašená lyže

Tělesná výchova

 • Bruslení

Doplňující informace pro rodiče

 • Do PV budou děti potřebovat jehlu s větším ouškem a bavlnku. Do VV prázdnou plastovou láhev( nejlépe průhlednou).
 • 14. 1. bruslení, viz El – ka.
 • 16. 1. Den otevřených dveří
 • 30. 1. Ples SRPDŠ

Zdenka Závodná, třídní učitelka

 Jazyk český  Matematika  
 Čteme s porozuměním  Slovní úlohy  
 Čtení slov  Počítáme do 7  
 Hlaska a písmeno K, k  Počítáme do 7  
     
Back To Top