Týdenní plán od 4. 1. do 8. 1. 2010

Český jazyk

 • Opakování učiva – tvrdé souhlásky
 • Měkké souhlásky – ži
 • Sloh – kouzelná slova
 • Učebnice str. 53 až 56

Čtení

 • Orientace v textu, co rádi čteme
 • Čtenářský sešit – doplnění přečtené knihy
 • Čítanka str. 70 až 73

Psaní

 • Opakování psacích písmen, číslic
 • Písanka str. 2, 3

Matematika

 • Sčítání do 100 bez přechodu přes desítku (30 + 7, 32 + 7)
 • Odčítání do 100 bez přechodu přes desítku (47 – 7, 55 – 3)
 • Geometrie – úsečka, přímka
 • PS str. 21, 22 + stránky s geometrií

Prvouka

 • Vánoční zvyky
 • Zimní sporty
 • Nové učivo – Člověk, naše tělo
 • Učebnice str. 25, 26
 • PS str. 21, 22

Pracovní vyučování

 • Zdokonalování v navlékání nitě, uzlík

Výtvarná výchova

 • Seznamování se s různými druhy výtvarného umění – malířství

Hudební výchova

 • Zvuk, tón, melodie

Tělesná výchova

 • Manipulace s míčem, technika přihrávky, chytání míče

Doplňující informace pro rodiče

Prosím, zkontrolujte dětem ostrouhané tužky do geometrie, pravítka. Do pracovní výchovy budou děti potřebovat bavlnku, jehlu s velkým ouškem. Do čtení si mohou děti přinést knížku Medvídek Pú.

Zdenka Závodná, tř. učitelka

Back To Top