Týdenní plán od 11. 1. do 15. 1. 2010

Český jazyk

 • Měkké souhlásky – slabiky ži, ši
 • Trénovat diktát z učebnice str. 57, cv. 3
 • Učebnice str. 56 až 60

Čtení

 • Pohádky, dramatizace pohádky
 • Čtení z knihy Medvídek Pú
 • Čítanka str. 74 až 81

Psaní

 • Psaní číslic, znamének, slov, vět
 • Písanka str. 3, 4

Matematika

 • Sčítání do 100 bez přechodu přes desítku(44 + 2)
 • Geometrie – měření úsečky, přímka. Prosím zkontrolovat geometrické pomůcky.
 • Nezapomeňte opakovat sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes desítku
 • PS – str. 22 až 23

Prvouka

 • Projekt Člověk – naše tělo, vnitřní orgány
 • Děti si mohou přinést materiály k získávání informací – knihy, encyklopedie, DVD
 • Učebnice str. 27

Pracovní vyučování

 • Přední steh – část obličeje – rty(součást projektu)

Výtvarná výchova

 • Poznávání tvarů a funkcí částí lidského těla(součást projektu)

Hudební výchova

 • Doprovody na Orfovy hudební nástroje
 • HPH Hlava, ramena( součást projektu)

Tělesná výchova

 • Zimní vycházka
 • Akrobacie – kolébka, stoj na lopatkách(součást projektu)
 • Country tance

 

Doplňující informace pro rodiče

Dne 12. 1. 2010 v dopoledních hodinách máte příležitost nahlédnout do vyučování svých dětí, prohlédnout si staré i nové prostory školy, získat informace k využívání serveru „Iškola“. Děti, které se do školy teprve chystají, jsou také srdečně zvány.

Ve středu využijeme krásného zimního počasí k vycházce do přírody. Děti si vezmou aktovky, protože  2 hodiny se budeme učit. Na vycházku si mohou vzít boby a lopaty ke klouzání, teplé oblečení, zvířátkům nějakou dobrotu.

Zdenka Závodná, tř. učitelka

Back To Top