Týdenní plán od 21. 12. do 25. 12. 2009

Český jazyk

 • Pokračujeme v souhláskách tvrdých (slabiky ty, ny)
 • Opakování a procvičování učiva – str. 55
 • Trénovat diktát str. 53, cv.4

Čtení

 • Ilustrace, ilustrátor
 • Čítanka str. 67 až 69

Psaní

 • Psaní číslic
 • Písanka str. 30 až 32

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 100 bez přechodu desítky ( 30+7, 58-8)
 • Opakování sčítání a odčítání desítek
 • PS str. 18 až 20

Prvouka

 • Proměny přírody v zimě

Pracovní vyučování

 • Výzdoba třídy na vánoční besídku

Výtvarná výchova

 • Svícen na vánoční stůl

Hudební výchova

 • Poslech koled

Tělesná výchova

 • Kotoul vpřed

Doplňující informace pro rodiče

V úterý ( během dopoledne) budeme mít vánoční besídku. Děti si mohou přinést pár kousků cukroví, svíčku a ozdoby na výrobu vánočního svícnu, dáreček pro kamaráda.

Vážení rodiče, přeji Vám i dětem spokojeně prožité vánoční svátky a hodně radosti ze svých dětí i v roce 2010.

Zdenka Závodná, třídní učitelka

 

 

Back To Top