Týdenní plán od 3.11. do 7.11.2014

Čtení

 • Opakování slabik s M, L, S, P. Pokládání slabik ze složky – diktát.
 • Vyvození písmene T,t. ŽA str. 18-19.
 • Čtení slov a vět z volného listu.
 • Vyprávění úseku pohádky.

Psaní

 • Procvičování psaní číslic 1-5, samohlásek – i, u, e.
 • Psaní dlouhých samohlásek – í, é, ú, ů. Písanka II str.5.
 • Diktát – psaní výše uvedených samohlásek.

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 5. Orientace na číselné ose.
 • Slovní úlohy na plus a mínus.
 • Pracovní sešit str. 22-23.

Prvouka

 • Moje rodina – příbuzní, rozdělení rolí v rodině.
 • Pracovní sešit str. 20-21.

Pracovní vyučování

 • Výrobky z plástu (Pet- láhve) – panáci plasťáci.

Výtvarná výchova

 • Ztvárnění oblíbené pohádky – kombinovaná technika.

Hudební výchova

 • Písnička – Pod naším okýnkem. Státní hymna – poslech.

Tělesná výchova

 • Posilování svalstva celého těla.
 • Nácvik a správné provedení kotoulu vpřed.

Doplňující informace pro rodiče

 1. Prosím, kontrolujte složky na písmenka. Chybějící písmenka nebo slabiky dodělejte.
 2. Pokud dětem chybí písmenka, nemohou správně položit diktát.
 3. Každý den čtěte slabiky a slova (3-5 min, 3x denně)
 4. Dohlédněte na to, aby děti měly ostrouhané tužky – píšeme v psaní i v M.

Irena Santariusová, třídní učitelka

Čtení Matematika Prvouka
Skládáme věty Padáčky Rodina
Obrázkové čtení Skládáme příklady  
Slabiky s písmenem – t    

Text

Back To Top