Týdenní plán od 27. 10. do 31. 10. 2014

Čtení

 • Procvičování slabik s m, l, s, p.
 • Pokládání písmen, slabik a slov dle ŽA str. 16-17.

Psaní

 • Písanka II, str. 4-5.
 • Dbejte na správné sezení u psaní a sklon sešitu k levé ruce.

Matematika

 • Pracovní sešit str.21-22.
 • Psaní příkladů do sloupečků.
 • Porovnávání a rozklad čísla 5.
 • Sčítání do 5 pomocí číselné osy.

Prvouka

 • Opakování učiva o podzimu.
 • Zdobení dýní.

Pracovní vyučování

 • Nevyučuje se.

Výtvarná výchova

 • Nevyučuje se.

Hudební výchova

 • Hry s pohybem. Opakování písniček o podzimu.

Tělesná výchova

 • Nevyučuje se.

Doplňující informace pro rodiče

 1. Trénujte každý den čtení a skládání slabik (slov)! Stačí chvilka.
 2. V pondělí 27.10. a ve středu 29.10. jsou podzimní prázdniny.
 3. V úterý 28.10. je státní svátek.
 4. Ve čtvrtek se 1. a 2. hod. učíme se, a pak zdobíme dýně (nutnost lžičky).
 5. Připomínám, že v pátek 31.10. v 16.00 půjde průvod strašidel od školy.
 6. Podrobnosti o této akci jsem již uvedla na El-ce.
 7. Dětem přeji hezké podzimní prázdniny!

Irena Santariusová, třídní učitelka

Odkazy na procvičování učiva

Matematika Čtení Prvouka
Sčítání do 5 Písmeno – P Pohádka O Smolíčkovi
Rozklad čísla 5 Slabiky s P  
Back To Top