Týdenní plán od 10. 11. do 14. 11.2014

Čtení

 • Vyvození slabik s J, j. Živá abeceda str. 20-21.
 • Skládání ze složky, skládání slabik ve slova (domino).
 • Stále opakovat čtení slabik a slov s T, P, S, L, M.

Psaní

 • Písanka II, str.6-9. Diktát procvičovaných písmen.
 • Opis a přepis písmen – e, i, l, u, a.
 • Příprava a nácvik slabik – le, li, lu.

Matematika

 • Číselná řada 1-5. Procvičování odčítání do 5.
 • Příklady na plus a mínus do 5.
 • Slovní úlohy na plus a mínus do 5. PS str.23-24.

Prvouka

 • Moje rodina – můj pokoj – bydlení.

Pracovní vyučování

 • Dokončení panáků plasťáků (zdobení).

Výtvarná výchova

 • Vytváření prostorových útvarů.

Hudební výchova

 • Písnička – Bude zima, bude mráz.
 • Pochod.

Tělesná výchova

 • Přihrávky, chytání míče obouruč.
 • Procvičování kotoulu vpřed.

Doplňující informace pro rodiče

 1. Stále dětem kontrolujte ostrouhané tužky a písmenka ze složky.
 2. Denně čtěte – několikrát, ale chvilku.
 3. V pátek 14.11. od 16.00 je připraveno pro děti a rodiče zábavné odpoledne – Strašidel se nebojíme.
 4. Místo akce – školní velká tělocvična. Kdo se bude chtít zúčastnit, pomůže připravit dětem masku.

            Irena Santariusova, třídní učitelka

Odkazy na procvičování učiva

Čtení Matematika Prvouka
Slabiky na T Padáčky Doma
Slabiky na J Skládáme příklady Můj domov
Slova s M, L    
Back To Top