Týdenní plán od 3. 11. do 7. 11. 2014

 

Český jazyk

 • Slova s jedním a více významy
 • Slova s citovým zabarvením, antonyma a synonyma
 • Naslouchání a poslech, společná četba, bajka

Český jazyk – sloh

 • Dopis

Anglický jazyk

 • Časování slovesa „to be“(long forms, short forms)
 • Slovíčka lekce 2B
 • Postcards(psaní pohlednic)

Matematika

 • Římské číslice
 • Slovní úlohy 
 • Převody jednotek
 • Obvody rovinných obrazců

Vlastivěda

 • Hospodářský rozvoj českých zemí
 • Rozvoj vědy a techniky – vynálezy
 • Pracovní listy k učivu

Přírodověda

 • Země ve vesmíru
 • Slunce, souhvězdí, galaxie

Pracovní činnosti

 • Plastový výrobek

Výtvarná výchova

 • Ilustrace k bajkám

Hudební výchova

 • Lidová píseň, dvojhlas
 • Hudební nauka

Tělesná výchova

 • Pátek 7.11. bruslení v Krnově

Doplňující informace pro rodiče

Do Pv plastové láhve, kelímky apod. vše čisté donést do pátku do školy.

Pokyny k bruslení na Elce, kontrolujte známky, blíží se čtvrtletní hodnocení – konzultace budou 19.11.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Odkazy na procvičování učiva

  Matematika                             procvičuj                        písemné dělení                           
  Jazyk český   opakuj si   opakuj si
  Hudební výchova   zkus to   znovu noty
Back To Top