Týdenní plán od 27.10. do 31.10. 2014

 

Český jazyk

 • Procvičování skupin hlásek 
 • Čtenářský deník

Český jazyk – sloh

 • Popis prac. postupu – recept

Anglický jazyk

 • Procvičování učiva

Matematika

 • Písemné počítání
 • Slovní úlohy

Vlastivěda

 • Hospodářský rozvoj

Přírodověda

 • Opakování učiva

Pracovní činnosti

 • Dýně

Výtvarná výchova

 • Dýně

Hudební výchova

 • Nevyučuje se

Tělesná výchova

 • Nevyučuje se

Doplňující informace pro rodiče

Ve čtvrtek 30.10. dlabání dýní – nezapomeňte si nůž, lžíci.

V pátek 31.10. Pochod strašidel – sraz už v 16.00 hodin u školy!!!!

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

 

Back To Top