Týdenní plán od 10. 11. do 14. 11 2014

 

Český jazyk

 • Slova významem nadřazená a podřazená
 • Význam věcný a mluvnický
 • Vyjmenovaná slova a příbuzná – opakování
 • Přednes básně, hlasité čtení – články o vesmíru

Český jazyk – sloh

 • Dopis, zpráva

Anglický jazyk

 • Slovní zásoba
 • To be short form

Matematika

 • Zlomky a slovní úlohy se zlomky
 • Jednoduché výpočty procentové části
 • Geo – kružnice, souřadnice bodu – graf

Vlastivěda

 • 1. světová válka
 • Prac. list

Přírodověda

 • Sluneční soustava
 • Planety sluneční soustavy

Pracovní činnosti

 • Plastový výrobek

Výtvarná výchova

 • Ilustrace

Hudební výchova

 • Znalost not, stupnice
 • Nácvik nové písně

Tělesná výchova

 • Posilovací cviky, šplh, sportovní hry

Doplňující informace pro rodiče

14. listopadu – karneval v tělocvičně od 16 hodin

17. listopadu – Státní svátek ČR

19. listopadu – konzultační schůzka s klasifikací za 1. čtvrtletí škol. roku 

21. listopadu – druhé bruslení v Krnově

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Odkazy na procvičování učiva

Matematika zlomky převáděj geometrie
Jazyk český opakuj procvičuj zkus to
Přírodověda vesmír    
Vlastivěda 1.sv.válka hospodářství vynálezy
Back To Top