Týdenní plán od 31.1. do 4.2.

 

Čtení

 • Slabikář str.76-78
 • Slova str.62 hláska B
 • Nácvik básniček

Psaní

 • Písanka  malá po str.17
 • Velká písanka nácvik T, L str.4, 5

Matematika

 • Vyvození číselné řady do 15
 • Psaní číslice 11, 12, …15

Prvouka

 • Chování v různých kulturních zařízeních – návštěva kina Mír v Krnově

Pracovní vyučování

 • Nevyučuje se

Výtvarná výchova

 • Ilustrace k filmu Mikulášovy patálie

Hudební výchova

 • Nevyučuje se

Tělesná výchova

 • Pohybové hry, cvičení na lavičkách, opakování písniček s tanečky

Doplňující informace pro rodiče

V pondělí 31.1. jedeme hned ráno do kina, potom budeme rozdávat vysvědčení a děti skončí vyučování podle rozvrhu. Mají si přinést složku na vysvědčení, svačinu a přezůvky. V pátek 4.2. mají žáci pololetní prázdniny, kdo nemá pro své děti zajištěno hlídání, může je přivést do školní družiny – provoz je od 7 do 15 hodin, mohou to být  i děti, které nechodí během školy do družiny. Vyučování začíná opět v pondělí 7.února. Další prázdniny čekají na děti od 21.února do 25.února 2011 – týdenní jarní.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

 

Back To Top