Týdenní plán od 7. 2. do 11. 2.

Čtení

 • Slabikář str. 62 slova
 • Hláska Ž
 • Skládání slov na nové písmeno
 • Slabikář str.83 – 85

Psaní

 • Opakování probíraných písmen na tabulkách
 • Procvičování spojů -os,ol,oj,or, vr,vl,vs,va,vo
 • Ve velké písance nacvičujeme T, L

Matematika

 • Pracovní sešit č.3 po str.4
 • Na fólii dopsat všechny sloupce
 • Psát výsledky příkladů do 10 na tabulkách, hra na zamrzlíka

Prvouka

 • V pátek beseda s policisty ČR
 • Pokračujeme další stranou v PS

Pracovní vyučování

 • Výrobek z papíru

Výtvarná výchova

 • Volné téma

Hudební výchova

 • Opakování písniček

Tělesná výchova

 • Závodivé hry, překážková dráha, cvičení na lavičkách, přehazovaná

Doplňující informace pro rodiče

Procvičujte počítání do desíti zpaměti bez prstů! Opakujte básničky.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Back To Top