Týdenní plán od 24. 1. do 28. 1.

Čtení

 • Pokračujeme ve Slabikáři na str.71-78
 • Nová hláska C, Č
 • Slova na str. 61

Psaní

 • Písanka str. 10, 11, 12
 • Nejdříve procvičujeme písmena ve velké písance pastelkou

Matematika

 • Počítáme do konce pracovního sešitu
 • Nacvičujjeme slovní úlohy a postup řešení, tvoříme odpovědi podle otázky

Prvouka

 • PS str.41 – 43

Pracovní vyučování

 • Příprava zdravé svačinky

Výtvarná výchova

 • Zdobení talířku a hrníčku z papíru

Hudební výchova

 • Písnička Brouček,  p. Když jsem jel do Prahy

Tělesná výchova

 • Pohybové hry, cvičení na žíněnkách – kotouly, stoj na lopatkách, nácvik šplhu na tyči,míčová hra

Doplňující informace pro rodiče

Nezapomeňte  zaplatit 150 korun do konce tohoto týdne, protože v pondělí 31.1. pojedeme do kina a musíme uhradit z této částky vstupné! Dosud nezaplatilo ještě 7 žáků. Procvičujte také psací písmenka a prosím o nalinkování pomocných linek do písanek.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Back To Top