Týdenní plán od 31. ledna do 4. února 2011

Český jazyk

 • Uč. str. 68-70
 • procvičování měkkých a tvrdých souhlásek
 • věta jednoduchá, souvětí

Čtení

 • Uč. str.71-75
 • čtení s porozuměním
 • dramatizace textu

Psaní

 • Písanka str. 5, 6
 • písmana g, c, č, C, Č

Matematika

 • PS str. 3, 4
 • + a – do 100 bez přechodu přes desítku
 • písemné + a –
 • příklady se závorkou
 • stručný zápis slovních úloh
 • bod, přímka, úsečka

Prvouka

 • Uč. str. 40-42, PS str. 49, 50
 • kalendářní rok, roční období

Pracovní vyučování

 • přišívání knoflíků

Výtvarná výchova

 • uplatňování poznatků o reliéfní kompozici

Hudební výchova

 • rozvíjení hlavového tónu, výslovnost samohlásek na konci slov

Tělesná výchova

 • přihrávka, přehazovaná

Doplňující informace pro rodiče

 • V pondělí 31. ledna filmové představení v Krnově. Odjezd v 7.45, návrat asi v 10.30. Po návratu vydávání výpisu vysvědčení, který si děti nechají. Děti si přinesou pouze přezůvky a svačinu.
 • Ve středu budou děti potřebova 6 různobarevných knoflíků.
 • Vpátek 4. února máme jednodenní pololetní prázdniny.

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top