Týdenní plán od 24. do 28. ledna 2011

Český jazyk

 • Uč. str. 65-68
 • Měkké a tvrdé souhlásky
 • Věta jednoduchá,. souvětí, spojky

Čtení

 • Uč. str. 67-70
 • Plynulé čtení, vyhledávání informací

Psaní

 • Písanka str. 3 a 4

Matematika

 • PS. str. 1-3, 5
 • Sčítání a odčítání do 100
 • Bod, úsečka, přímka

Prvouka

 • Uč. str. 39, PS str. 47, 48
 • Zdravé potraviny, výživa člověka
 • Návykové látky – odmítání

Pracovní vyučování

 • Bezpečnost při práci – přišívání knoflíku

Výtvarná výchova

 • Poznávání tvarů a funkcí lidských výtvorů

Hudební výchova

 • Noty – celá, půlová (seznámení)
 • Kuchyňská kapela

Tělesná výchova

 • Manipulace s míčem
 • Přehazovaná

Doplňující informace pro rodiče

 • 31. ledna pojedeme na filmové představení Mikulášovy trampoty. Vybíráme 50,- Kč. Po návratu děti dostanou výpis vysvědčení za 1. pololetí.
 • Nadále sbíráme staré autolékárničky pro Keňu.

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top