Týdenní plán od 24. 5. do 28. 5. 2021

Český jazyk

 • Opakování slovních druhů
 • Vlastní jména
 • Pořádek vět

Čtení

 • Čtení z Čítanky
 • Tiché čtení s porozuměním

Psaní

 • Opis, přepis

Matematika

 • Násobení a dělení č. 2,3,4
 • M – G: rýsování přímek a úseček
 • Manipulace s kružítkem

Prvouka

 • Léto

Pracovní vyučování

 • Lepení, stříhání, skládání

Výtvarná výchova

 • Dokončovací práce na louce

Hudební výchova

 • Improvizační hry s notami
 • Notový zápis
 • Otec Abrahám, Banana – táborové písně

Tělesná výchova

 • Pohybové hry
 • Zdravotní a protahovací cvičení
 • Soutěže

Doplňující informace pro rodiče

 1.  Na školní výlet pojedeme v červnu, odložte si na něj určitě minimálně 500,- Kč – vše včas upřesním na EDU.
 2. Prosím o kontrolu pomůcek do školy – dětem chybí lepidla, fixy na tabulku, nůžky …. a začínají také zapomínat učebnice, sešity!

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka
Vlastní jména osob Násobení 4 Léto v okolí lidského obydlí
Vlastní jména zvířat Dělení 4 Léto na louce
Vlastní jména měst Najdi vetřelce Babana – táborová píseň

 

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

 

 

 

 

 

 

 

Back To Top