Týdenní plán od 31. 3. do 4. 4. 2014

Český jazyk

 • Skloňování zájmen
 • Druhy číslovek – uč. 117 – 122, PC – výukové programy

Český jazyk – Sloh, Lv

 • Báseň – uč. str. 155
 • Audioposlech – pohádka – dramatizace

Anglický jazyk

 • Nedodáno

Matematika

 • Sčítání a odčítání zlomků – uč. str. 13 – 21, PC, pracovní listy
 • G – osa úhlu a úsečky, osa souměrnosti, výpočty obsahů

Vlastivěda

 • Praha – PL, výukové programy, odkazy
 • Střední Čechy – uč. str. 10 – 13, odkazy na plánu

Přírodověda

 • Rozmnožovací soustava – uč. str. 66 – 68
 • Ochrana zdraví str. 69
 • PC – Kvíz –  Člověk

Informatika

 • Výukové programy, virtuální prohlídka Prahy z věží – viz odkaz na plánu
 • Psaní ZAV

Pracovní činnosti

 • Velikonoční dekorace – pokračování

Výtvarná výchova

 • Kresba, malba – jarní motiv

Hudební výchova

 • Zpěv s intrumentálním doprovodem
 • Hud. teorie – délka, výška, síla a barva t.

Tělesná výchova

 • Základy florbalu, vybíjená
 • Překážková dráha, hry

Doplňující informace pro rodiče

V průběhu týdne se uzavírá klasifikace za 3. čtvrtletí, ve středu 9. 4. se konají informativní rodičovské schůzky.

Alena Václavíková, třídní učitelka

 

Odkazy na procvičování učiva

Český jazyk Matematika Vlastivěda   Přírodověda
Procvičování pravopisu Aritmetický průměr  Střední Čechy – mapa  Rozmnožovací soustava
Doplňovačka Souřadnice bodů 1  Stř. Čechy – poznávej  Člověk – kvíz
Slovní druhy Souřadnice bodů 2  Stř. Čechy – zápis  Rozmnožov. soustava – zápis
Druhy zájmen Písemné dělení  České pexeso – Stř. Čechy  
       
Back To Top