Týdenní plán od 24. 3. do 28. 3.

Český jazyk

 • Skloňování osobních zájmen uč. str. 111 – 116, PL, PC – výukové programy
 • Procvičování pravopisu

Český jazyk – sloh, Lv

 • Reklamní kampaň a manipulace s lidmi – reklama
 • Audioposlech, výtvarný doprovod – pověsti (CD – Krásné slovo nezanikne)
 • A. Jirásek – čít. str. 84
 • Čtenářská dílna 

Anglický jazyk

 • Dokončení lekce 3 D
 • Revision 3 (časování to have got)
 • My school, my favorite subjekt (speaking)

Matematika

 • Aritmetický průměr
 • Sčítání a odčítání zlomků – uč. str. 9 – 17
 • Pracovní listy, PC – výuk. programy
 • G – Pravidelné obrazce – uč. str. 16, PL, PS

Informatika

 • Tabulka – Word
 • PC – výukové programy, psaní ZAV

Vlastivěda

 • Sousední státy ČR – opakování Polsko, Slovensko
 • Praha a její okolí – uč. str. 3 – 9, PS 1 A/B, PC

Přírodověda

 • Opakování – Nervová soustava, Člověk – kvíz (PC)
 • Péče o zdraví, zdravá životospráva – uč. str. 61
 • Projekt – Zdravý x nezdravý životní styl

Pracovní činnosti

 • Velikonoční dekorace

Výtvarná výchova

 • Kresba, malba – jarní tematika

Hudební výchova

 • Nácvik písně Mláďata
 • Zpěv – lidová píseň

Tělesná výchova

 • Sportovní hry
 • Hrazda – výmyk, toče

 

Doplňující informace pro rodiče

Pokud Vaše dítě nepojede na školní výlet, sdělte mi to na Elku. Ostatní budou přihlášeni závazně. Kontrolujte domácí úkoly a pomůcky – obzvláště na geometrii.

Alena Václavíková, třídní učitelka

 

Odkazy na procvičení učiva

Český jazyk Matematika  Vlastivěda Přírodověda 
Zájmena – mě, mně Aritmetický průměr 1  Praha a blízké okolí  Nervová soustava
Přídavná jména Aritmetický průměr 2  Praha – památky  Člověk – kvíz
Slovní druhy – kvíz Zlomky – sčítání  Praha památky 1  Zdravý životní styl
Pravopis – hra Zlomky – odčítání  Praha – zápis  Zdravá vláknina
Vyjmenovaná slova – závody  Logika  Evropské pexeso – Česká republika  
Back To Top