Týdenní plán od 31. 3. do 4. 4. 2014

 

Čtení

 • Plynulé čtení s porozuměním.
 • Vyvození písmen ď, ť, ň.
 • Slabikář str. 68, 109-114.

Psaní

 • Přepis, pis slov a vět.
 • Psací P, B, ž, Ž, ř, Ř.
 • Písanka str. 14-18.

Matematika

 • Procvičování sčítání a odčítání do 10.
 • Slovní úlohy.
 • Odčítání do 20, číselná osa, porovnávání čísel.
 • Pracovní sešit str. 10-12.

Prvouka

 • Jaro na zahradě.
 • Stavba rostlin.
 • Prvouka str. 48-49.

Pracovní vyučování

 • Papírové slepičky.

Výtvarná výchova

 • Šneci s domečky.

Hudební výchova

 • Na tom pražském mostě.
 • Taneček.

Tělesná výchova

 • Silová cvičení.
 • Nácvik a házení míče jednoruč.

Doplňující informace pro rodiče

 

 • Počítáme do 10 bez pomoci prstů.
 • Doplaťte fond za březen.
 • Dokupte dětem tužky, gumy, fixy, pera a lepidla.
 • Ve středu 9. 4. se konají konzultační třídní schůzky od 15:30 do 17:30 hod.
 • Ve středu 16. 4. jedeme do Rožnova pod Radhoštěm (pořad Velikonoce) – cena asi 200 Kč.
Jana Vyležíková, třídní učitelka

 

 

Back To Top